Kurser för psykiatriska specialiteter

Kursrevision

För att kvalitetssäkra METIS-kurser genomför det Centrala METIS-kansliet regelbundna kursrevisioner. Under en revision träffas ämnesexperter från hela landet under en heldag för att granska kursinnehållet såsom kompetensmålen, den obligatoriska litteraturen och självtestet.

Det Centrala METIS-kansliet ansvarar för planeringen av revisionerna och genomför 15-20 kursrevisioner per år. Det Centrala METIS-kansliet informerar de regionala kanslierna om vilka kurser som ska revideras och de föreslår sedan ämnesexperter som ska representera deras region. Utöver ämnesexperter, som oftast är kursgivare, deltar även akademiskt sakkunniga, ST-läkare, brukarrepresentanter och administratörer från det Centrala METIS-kansliet i revisionsarbetet.

Plats:
Digitalt via Zoom

ST-läkare till kursrevisioner

Vi söker löpande ST-läkare som kan delta i våra METIS-kursrevisioner.

Arbetet med kursrevisioner kan (men behöver inte) utformas som ett kvalitetsförbättringsprojekt inom ramen för din ST-tjänstgöring.

Är du intresserad av att delta - se denna power point som beskriver uppdraget: Annons för ST-läkare att delta i kursrevisioner Powerpoint, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Kursrevision BUP

VT 2023

Ångest och tvångssyndrom för barn och ungdomspsykiatrin 15 maj 2023

Bipolärt syndrom och psykos för barn och ungdomspsykiatrin 12 juni 2023

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT