Kurser för psykiatriska specialiteter

Kursrevision

För att kvalitetssäkra Metis-kurser genomför det Centrala Metis-kansliet regelbundna kursrevisioner. Under en revision träffas ämnesexperter från hela landet under en heldag för att granska kursinnehållet såsom kompetensmålen, den obligatoriska litteraturen och självtestet.

Det Centrala Metis-kansliet ansvarar för planeringen av revisionerna och genomför 15-20 kursrevisioner per år. Det Centrala Metis-kansliet informerar de regionala kanslierna om vilka kurser som ska revideras och de föreslår sedan ämnesexperter som ska representera deras region. Utöver ämnesexperter, som oftast är kursgivare, deltar även akademiskt sakkunniga, ST-läkare, brukarrepresentanter och administratörer från det Centrala Metis-kansliet i revisionsarbetet.

Plats:
Digitalt via Zoom

ST-läkare till kursrevisioner

Vi söker löpande ST-läkare som kan delta i våra Metis-kursrevisioner.

Arbetet med kursrevisioner kan (men behöver inte) utformas som ett kvalitetsförbättringsprojekt inom ramen för din ST-tjänstgöring.

Är du intresserad av att delta - se denna power point som beskriver uppdraget: Annons för ST-läkare att delta i kursrevisioner Powerpoint, 16.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl ditt intresse till Johanna Silén Eriksson - johanna.eriksson.2@ki.se

Kursrevision psykiatri

VT 2024

Psykofarmakologi 18 januari

ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning 1 februari

Psykiatrisk juridik 15 mars

Äldrepsykiatri 15 april

Transkulturell psykiatri 25 april

HT 2024

Psykossjukdomar 9 september

Affektiva sjukdomar 21 november

Konsultationspsykiatri och psykosomatik 2 december

Medicinsk vetenskap 16 december

Personlighetsyndrom 30 september

Ångestsyndrom, trauma- och stressrelaterade syndrom 23 september

Juridik för utlandsstuderande 10 oktober

Genomförda kursrevisoner

Kursrevision 2023 Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2022 Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2021 Pdf, 44.1 kB.

Kursrevision 2020 Pdf, 113.2 kB.

Kursrevision 2019 Word, 14.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2018 Pdf, 29.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2017 Pdf, 24.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2016 Pdf, 26.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kursrevision BUP

VT 2024

Barn- och ungdomsneuropsykiatri i teori och praktik 21 maj

Suicidologi och självskadebeteende för barn- och ungdomspsykiatrin 13 februari


HT 2024

Från normbrytande beteende till antisocial utveckling hos barn och ungdomar 3 oktober

Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar 29 augusti

 

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm