Kurser för psykiatriska specialiteter

Metis är en utbildningsverksamhet som bygger på samverkan mellan Sveriges alla regioner och tillhandahåller kurser som riktar sig till ST-läkare inom basspecialiteterna psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, grenspecialiteten rättspsykiatri samt tilläggsspecialiteterna beroendemedicin och äldrepsykiatri.

Behöriga att söka Metis-kurser är ST-läkare i hela Sverige med en offentligt finansierad anställning i Sverige samt utbildningsläkare med s.k. ”särskilt förordnande från Socialstyrelsen”.

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm