Kurser för psykiatriska specialiteter

ALLMÄN INFORMATION

Metis är en verksamhet som bygger på samverkan mellan Sveriges alla regioner och tillhandahåller kurser som riktar sig till ST-läkare inom basspecialiteterna psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, grenspecialiteten rättspsykiatri samt tilläggsspecialiteterna beroendemedicin och äldrepsykiatri.

Behöriga att söka Metis-kurser är ST-läkare i hela Sverige med en offentligt finansierad anställning i Sverige samt utbildningsläkare med s.k. ”särskilt förordnande från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.”.

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Metis-kurserna utvecklas tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare och brukarrepresentanter i nära samarbete med SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri), SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Detta säkerställer att kurserna baseras på evidens, klinisk relevans, etik och en patientcentrerad vård.

Pedagogisk modell

Metis-formatet använder sig av modern interaktiv pedagogik. En del av detta är kombinationen av olika inlärningsmetoder. Flera pedagogiska metoder ger möjlighet att effektivisera inlärning under de tre faserna.

  • Fas 1 Bygga; består av distansstudier med inläsning, inlämningsuppgifter och självtester. Distansstudierna sker via lärplattformen Ping Pong. Det ger ST-läkaren möjlighet till tidsflexibilitet och är oberoende av geografiskt läge.

  • Fas 2 Överbrygga; består av ett kursmöte som ger en utveckling från kunskap till kompetens. Där träffar ST-läkarna experter inom klinik och forskning samt patientrepresentanter. ST-läkarna får ställa frågor, diskutera och öva sig i hur kunskapen kan användas i den kliniska vardagen.
  • Fas 3 Tillämpa; består av en distansdel där ST-läkaren får tillämpa sin kompetens i en arbetsplatsnära examination. Examinationen granskas av kursledaren som också ger feedback.

Uppdaterat 2024-02-26

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm