Kurser för psykiatriska specialiteter

Översikt kommande kurser HT 2024

Det kan förekomma vissa ändringar i planeringen av kommande kurser. Anmälan till kurser HT 2024 öppnar 1 april 2024, anmälan till kurser VT 2025 öppnar 1 september 2024.

Du kan också hitta mer information om kurser och anmälan i kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

(under uppdatering 2023-11-23)


Kursnamn

Termin

Ort

Kontaktperson vid frågor (kursadministratör)

Affektiva sjukdomar

HT24

Stockholm

Anna Rågmo

Affektiva sjukdomar

HT24

Malmö

Agneta Lindström

Akutpsykiatri

HT24

Göteborg

Anki Antonsson

Akutpsykiatri

HT24

Norra reg

Elisabet Kling, Malin Furu

Beroendelära

HT24

Linköping

Birgitta Sjöberg

Beroendelära

HT24

Stockholm

Info kommer

BUP för VUP

HT24

-

HT24: Inte planerad

Hälsa och levnadsvanor vid psykisk sjukdom

HT24

-

HT24: Inte planerad

Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi

inom psykofarmakologi

psykofarmakologi

inom psykofarmakologi

HT24

-

HT24: Inte planerad

Konsultationspsykiatri och psykosomatik

Konsultationspsykiatri och psykosomatik

HT24

Stockholm

Johanna Eriksson

Medicinsk vetenskap

HT24

Stockholm

Åsa Deemus

ADHD, Autism och intellektuell funktionsnedsättning

HT24

Lund

Agneta Lindström

ADHD, Autism och intellektuell funktionsnedsättning

HT24

Göteborg

Anki Antonsson

Psykiatrisk neurovetenskap

HT24

Stockholm

Johanna Eriksson

Tilläggsspecialitet

Tilläggsspecialitet

Personlighetssyndrom

HT24

Mellansverige

Annika Sander Björk

Psykiatri och samhälle

HT24

-

HT24: Inte planerad

Psykiatrisk juridik

HT24

Göteborg

Anki Antonsson

Psykiatrisk juridik

HT24

Lund

Agneta Lindström

Psykiatrisk juridik

HT24

Stockholm

Therese Goulas

Psykiatrisk juridik

HT24

Linköping

Birgitta Sjöberg

Psykiatrisk diagnostik

HT24

Göteborg

Anki Antonsson

Psykiatrisk diagnostik

HT24

Uppsala

Annika Sander Björk

Psykofarmakologi

HT24

Göteborg

Anki Antonsson

Psykofarmakologi

HT24

Mellansverige

Annika Sander Björk

Psykofarmakologi

HT24

Stockholm

Info kommer

Psykossjukdomar

HT24

Malmö

Agneta Lindström

Rättspsykiatri

HT24

-

HT24: Inte planerad

Sexologi

HT24

Stockholm

Xiangwei Zhu

Suicidologi

HT24

Lund

Agneta Lindström

Suicidologi (digital)

HT24

Stockholm

Ronny Mattsson

Transkuturell psykiatri

HT24

-

HT24: Inte planerad

OCD och relaterade syndrom

HT24

-

HT24: Inte planerad

Ångest och trauma

HT24

Göteborg

Anki Antonsson

Äldrepsykiatri

HT24

Linköping

Birgitta Sjöberg

Äldrepsykiatri (SK-kurs)

HT24

Uppsala

Annika Sander Björk

Ätstörningar

HT24

Norra reg

Elisabet Kling, Malin Furu

Ätstörningar

HT24

Södra reg

Agneta Lindström

Ätstörningar

HT24

Stockholm

Anna Wennberg

BUP Akut barn- och ungdomspsykiatri

HT24

-

HT24: Inte planerad

BUP Barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning och diagnostik

HT24

Halmstad

Jenny Vannby

BUP Barn- och ungdomspsykiatrisk pediatrik

HT24

Göteborg

Anki Antonsson

BUP Depression för barn- och ungdomspsykiatrin

HT24

Stockholm

Katarzyna Kumanowska

BUP Från normbrytande beteende till antisocial utveckling

BUP - Från normbrytande beteende till antisocial utveckling hos barn och ungdomar

BUP - Från normbrytande beteende till antisocial utveckling hos barn och ungdomar

HT24

-

HT24: Inte planerad

BUP Barn- och ungdomsneuropsykiatri i teori och praktik

HT24

-

HT24: Inte planerad

BUP Vuxenpsykiatri för barn- och ungdomspsykiatrin

HT24

Skövde

Anki Antonsson

BUP Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar

HT24

Halmstad

Info kommer

BUP Substansbruksyndrom hos barn och ungdomar

HT24

Linköping

Birgitta Sjöberg

BUP Barn- och ungdomspsykiatrisk juridik

HT24

-

HT24: Inte planerad

BUP Bipolärt syndrom och psykos hos barn och ungdomar

HT24

-

HT24: Inte planerad

BUP Psykofarmakologi för barn- och ungdomspsykiatrin

HT24

-

HT24: Inte planerad

BUP Suicidologi och självskadebeteende för barn- och ungdomspsykiatrin

HT24

-

HT24: Inte planerad

BUP Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar

HT24

-

HT24: Inte planerad

Tilläggsspecialitet - Äldrepsykiatri: Demens och närliggande kognitiva nedsättningar

HT24

-

HT24: Inte planerad

Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Biologiska perspektiv och samsjuklighet

HT24

-

HT24: Inte planerad

Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Neurobiologi och farmakologi

HT24

-

HT24: Inte planerad

Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Psykiatrisk och somatisk samsjuklighet

HT24

-

HT24: Inte planerad

Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Psykosociala och samhällsaspekter

HT24

-

HT24: Inte planerad


POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT