Kurser för psykiatriska specialiteter

Info om plagiat

Samtliga inlämnings- och examinationsuppgifter plagiatkontrolleras via Ouriginal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (tidigare Urkund).

Ouriginal erbjuder ett helt automatiserat system för hantering av problemet med plagiering. När dokumentet laddas upp i Ping Pong kontrolleras dokumentet mot tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om något dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för eventuellt plagiat. Samtliga Metis inlämnings- och examinationsuppgifter sparas i Ouriginal och utgör sedan en del i Ouriginal`s textdatabas som sedan framtida examinationsuppgifter jämförs med.

När deltagare laddar upp sin uppgift i Ping Pong får deltagaren en automatskapad mottagningsbekräftelse via e-post i retur från Ouriginal/Urkund (mottagningsbekräftelse skickas varje gång som en uppgift laddas upp). I mottagningsbekräftelsen finns information om hur Ouriginal/Urkund fungerar och information om att du som upphovsrättsinnehavare kan välja att undanta ditt dokument. Läs mer i meddelandet från Ouriginal/Urkund.

Vad händer vid plagiat?

Vederbörande klinikchef och ST-läkarens närmaste chef blir underrättad vid plagiat och deltagaren blir underkänd. Deltagaren får dessutom stå över ett utlysningstillfälle och kan inte söka kurser vid kursutlysningen som följer efter det att plagiatet upptäckts.

Observera även att vid varje ny kurs skall ett nytt fall konstrueras som utgångspunkt till inlämnings- och examinationsuppgiften. I undantagsfall så är det tillåtet att använda samma patientfall i flera kurser men då ska studenten ange att vederbörande gör detta. Det är då viktigt att fallet belyses ur ett nytt perspektiv.

Kursgivare skall alltid skicka alla inlämnings- och examinationsuppgifter för granskning till Ouriginal.

Info om plagiat Word, 38.9 kB, öppnas i nytt fönster. bifogas alltid när administratörer skickar ut antagningsbrev.

Uppdaterat 2024-02-23

Rutiner för kursgivare

- Kursgivare skall alltid skicka alla inlämnings- och examinationsuppgifter för granskning till Ouriginal (tidigare Urkund).

Om plagiat upptäcks

(1) Underrätta det regionala kansliet och skicka en blankett med uppgifter om fallet. Du hittar blanketten här Word, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster.

(2) Det regionala kansliet skall skicka ett brev med information om att plagiering skett till ST-läkarens verksamhetschef och närmaste chef. Du hittar brevet här Word, 41.4 kB, öppnas i nytt fönster.

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm