Kurser för psykiatriska specialiteter

NY I DIN ST

När du är ny som ST-läkare gör du en plan med din handledare och studierektor om vilka kurser du ska gå. Börja med grundkurserna som det oftast är omvänd turordning på, dvs de är lättare att komma in på för dig som är ny.

Specialistutbildningen är ca 5 år på heltid. För att få din legitimation krävs att du uppfyller Socialstyrelsens samtliga delmål. De två första åren på ST är det lämpligt att gå grundkurser, rekommenderat är 2-3 kurser per år. Psykoterapiutbildningen kan med fördel genomföras vid mitten av din ST. De sista åren läser du kurser i sjukdomslära och fördjupningskurser, rimligen 2-3 kurser per år.

Det är viktigt att vara aktiv under sin ST; att söka kurser och att hålla koll på ansökningsdatum och eventuella restplatser på kurser.


POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT