Kurser för psykiatriska specialiteter

ANSÖKAN METIS- och SK-KURSER

METIS erbjuder kurser inom specialiteterna barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, samt subspecialiteten rättspsykiatri, beroendemedicin och äldrepsykiatri. Begreppet METIS-kurser avser både ett pedagogiskt format och att kurserna ges utifrån det regionala och nationella nätverket METIS. Utbildningarna initieras av METIS-nätverket och finansieras med en kursavgift. Därför är det nödvändigt att din chef har godkänt både kostnaden och deltagandet i undervisningen när du söker kursen.

Du söker avgiftsfinansierade METIS-kurser i vår kurskatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Ansökningsperioderna för avgiftsfinansierade METIS-kurser är följande:

1 september - 1 oktober ansökan för vårterminens kurser. Ansökningsperiod för kurser VT 2024: 1/9-1/10-2023.

1 april - 1 maj ansökan för höstterminens kurser. Ansökningsperiod för kurser HT 2024: 1/4-1/5-2024.

 

Lathundar:

Anmälan till METIS-kurser: Manual för ST-läkare Pdf, 480 kB, öppnas i nytt fönster.

Lathund för tacka ja/nej till en kursplats Pdf, 792 kB, öppnas i nytt fönster. – gäller fr o m 29/9-2023

 

Särskilt förordnande:

Går du ST-kurser i psykiatri med sk särskilt förordnande? Denna kategori omfattar dig som är utbildad utanför EU/EES och genomgår en specialistutbildning på ett svenskt sjukhus. Du saknar svensk legitimation, men har ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen och din utbildning finansieras med ett stipendium från hemlandet.

ST-läkare psykiatri med särskilt förordnande från Socialstyrelsen får söka METIS-kurser och erbjuds en plats om en METIS-kurs vid ansökningstidens slut inte är full.

Extra avgift för ST-läkare med särskilt förordnande inom Metis är 1000 kr extra per kurs.

 

SK-kurser:

SK-kurser är upphandlade och finansierade av Socialstyrelsen. Vissa av dessa kurser ges i METIS-format, andra inte. Ansökan till SK-kurserna hanteras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens kursutbud och ansökan:

http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Information om hur du fyller i din ansökan till SK-kurserna Pdf, 387.1 kB, öppnas i nytt fönster.

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT