Kurser för psykiatriska specialiteter

HUR BLIR DU SPECIALIST?

Specialistutbildningen är sammanlagt 5 år på heltid. Den består av tjänstgöring, kurser, seminarier, självstudier m.m. Du behöver en handledare som gått handledarutbildning och som är specialist inom din psykiatriska specialitet som du utbildas till. Du behöver även intyg på tjänstgöring och kurser. Vilka tjänstgöringar och kurser som gäller kan du läsa om under fliken målbeskrivning.

Du som är ny som ST-läkare gör en plan med din handledare och studierektor om vilka kurser och vilka tjänstgöringar du ska genomföra. Börja med grundkurserna som det är omvänd turordning på, det vill säga är lättare att komma in på för dig som är ny.

Dina första två år på ST går du med fördel grundkurser, rekommenderas 2-3 kurser per år. Därefter, i mitten av din ST, är det enklast att du gör psykoterapiutbildningen. De sista åren av din ST läser du kurser i sjukdomslära och fördjupningskurser, 2-3 kurser per år är rimligt att hinna med. Under specialistutbildningen ska du även göra ett arbete enligt vetenskapliga principer samt ett kvalitetsarbete.

Allt om detta går att läsa i rekommendationerna till målbeskrivningen.

Slutligen, har du några frågor så hör gärna av dig till oss på METIS!

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT