Kurser för psykiatriska specialiteter

Kursrevision

För att kvalitetssäkra Metis-kurser genomför det Centrala Metis-kansliet regelbundna kursrevisioner. Under en revision träffas ämnesexperter från hela landet under en heldag för att granska kursinnehållet såsom kompetensmålen, den obligatoriska litteraturen och självtestet.

Det Centrala Metis-kansliet ansvarar för planeringen av revisionerna och genomför 15-20 kursrevisioner per år. Det Centrala Metis-kansliet informerar de regionala kanslierna om vilka kurser som ska revideras och de föreslår sedan ämnesexperter som ska representera deras region. Utöver ämnesexperter, som oftast är kursgivare, deltar även akademiskt sakkunniga, ST-läkare, brukarrepresentanter och administratörer från det Centrala METIS-kansliet i revisionsarbetet.

Plats:
Digitalt via Zoom

ST-läkare till kursrevisioner

Vi söker löpande ST-läkare som kan delta i våra Metis-kursrevisioner.

Arbetet med kursrevisioner kan (men behöver inte) utformas som ett kvalitetsförbättringsprojekt inom ramen för din ST-tjänstgöring.

Är du intresserad av att delta - se denna power point som beskriver uppdraget: Annons för ST-läkare att delta i kursrevisioner Powerpoint, 16.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Kursrevision psykiatri

VT 2024

Psykofarmakologi 18 jan

ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning 1 feb

Psykiatrisk juridik 15 mars

Äldrepsykiatri 15 april

Transkulturell psykiatri 25 april

Psykossjukdomar (inställd)

HT 2023

Rättspsykiatri 31 augusti

Psykiatri och samhälle 10 oktober

BUP för vuxenpsykiatriker 18 oktober

Psykiatrisk diagnostik 29 november

Ätstörningar 20 november

OCD- och relaterade syndrom 12 december

Genomförda kursrevisoner

Kursrevision 2023 Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2022 Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2021 Pdf, 44.1 kB.

Kursrevision 2020 Pdf, 113.2 kB.

Kursrevision 2019 Word, 14.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2018 Pdf, 29.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2017 Pdf, 24.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kursrevision 2016 Pdf, 26.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Kursrevision BUP

VT 2024

Barn- och ungdomsneuropsykiatri i teori och praktik 21 maj

Suicidologi och självskadebeteende för barn- och ungdomspsykiatrin 13 februari
HT 2023

Akut barn- och ungdomspsykiatri 1 september

Barn- och ungdomspsykiatrisk juridik 5 oktober

 

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT