Kurser för psykiatriska specialiteter

KURSADMINISTRATÖR

Uppdrag

Som kursadministratör sköter du administrationen som rör en Metis-kurs, ofta i nära samarbete med kursgivaren. Uppdraget innebär vanligtvis att du sköter kontakten med deltagarna samt uppdaterar innehållet i lärplattformen Ping Pong.

Inför att du ska börja arbeta med Metis kommer du få en introduktion till Metis-formatet och Ping Pong samt möjlighet att auskultera på pågående kurser.

Lärplattform Ping Pong

Inom Metis används lärplattformen Ping Pong. Alla kurser har obligatoriska delar som är likadana oavsett var kursen ges i Sverige vilka består av syfte/mål, den obligatoriska litteraturlistan och flervalstestet. Dessa delar får endast ändras och uppdateras vid kursrevisioner. Övriga sidor i Ping Pong får justeras efter respektive kursupplägg.

Metis support

Metis centrala kansli har en supporttjänst för dig som kursadministratör. De hjälper dig med support på den elektroniska lärplattformen Ping Pong. I Ping Pong hanterar supporten uppläggning av kurs, användarkonton, redigeringshjälp, plagiatkontroll och åtgärder vid uppkomna driftstörningar.

Läs gärna mer i våra lathundar för mer instruktioner och vägledning.

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm