Kurser för psykiatriska specialiteter

Aktuella specialistkurser

Inom ramen för METIS ges även vissa kurser för dig som är färdig specialist. Nedan finns information om vilka specialistkurser som ges i METIS-format eller ett modifierat METIS-format, och hur du anmäler dig till dem (klicka på kursrubriken för att se mer info).

 • ECT och rTMS. Kursmöte i Göteborg 19-21 april 2023
  Målgrupp: ST och specialistläkare inom psykiatrin fördelning platser 23 ST och 7 specialister, anställda utanför VGR/Halland kan erbjudas om plats finns över. ST anger vid anmälan i ruta "Meddelande till organisatör" om det avser ST-utbildning enligt 2015 eller 2021 för erhålla korrekt SoS intyg Avbokning/kostnad: Kurskostnad 8000:- för anställda inom VGR/Halland - övriga 9000:- exkl moms. Avbokning efter 230215 alternativt uteblivande faktureras (avbokning via e-post till pethra.zollfrank@vgregion.se)Bakgrund: Inom psykiatrin finns ett antal allvarliga sjukdomstillstånd som kraftigt påverkar patientens funktionsnivå och som i värsta fall kan leda till döden. Korrekt administrerad och på väl valda indikationer är elektrokonvulsiv terapi (ECT) en säker och effektiv behandling vid flera av dessa tillstånd.rTMS är en ny behandlingsmetod som rekommenderas för patienter med depression som inte tolererar eller får effekt av antidepressiva läkemedel och som inte har så svåra symtom att ECT är motiverat.Kursinnehåll: Förståelse för tekniken vid rTMS och ECT. Indikationer för rTMS och ECT. Att ordinera, följa upp och utvärdera behandlingarna. Att anpassa elektrodplacering, doser, anestesi, samtidig och efterföljande läkemedelsbehandling, behandlingslängd, behandlingsintervall och information efter den enskilda patientens behov. Juridiska och etiska aspekter på ECT under tvång. Förväntade effekter och biverkningar. Kursens innehåll anknyter till ”ECT - kliniska riktlinjer”. Att välja protokoll för rTMS. Full närvaro under samtliga kursdagar förväntas och är mycket viktigt för att maximalt kunna tillgodogöra föreläsningar och diskussioner, även med hänsyn till föreläsare och övriga kursdeltagareTill informationsblad Pdf, 174.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Beroendemedicin för specialistläkare i psykiatri - en METIS-kurs med kursmöte i Göteborg 6-7 dec 2023
  Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrinStartdatum på distans : 2023-11-08Kursmöte i Göteborg : 2023-12-06 - 2023-12-07Slutdatum på distans : 2024-01-07Målgrupp : Specialistläkare
  Ansökan :Mer info om kursen och anmälan - 231108-240107 Beroendemedicin för specialistläkare i psykiatri - en METIS-kurs med kursmöte 231206-231207 (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kursavgift: självkostnadspris max 9000:- pp för anställda inom VGR samt Region Halland. Övriga max 10 000:- Avbokning efter sista anmälningsdatum eller om man uteblir debiteras ändå full kostnad.

  Frågor – kontakta: Pethra Zollfrank, pethra.zollfrank@vgregion.se
  Infoblad Pdf, 206.6 kB, öppnas i nytt fönster. 
 • Bakjoursskola i psykiatri - kurs i METIS format med kursmöte i Göteborg 21-22 sep 2023 
  Startdatum på distans : 2023-08-24Kursmöte i Göteborg :202-09-21 - 2023-09-22Slutdatum på distans : 2023-10-22Målgrupp : VUP 25 platser; nyblivna specialister samt ST i slutet av ST utbildningen samt utlandsrekryterade.
  BUP 15 platser; alla specialister och ST i slutet av ST utbildningen.
  Ansökan Mer info om kursen och anmälan - Bakjoursskola i psykiatri - kurs i METIS format med kursmöte 230921 - 230922 (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kursavgift: Kurskostnad VGR- och Region Hallandsanställda självkostnadspris max 4500:- pp. Övriga kan komma att kunna antas vid platser över efter sista anmälningsdatum till utbildningskostnad 5500:- pp

  Frågor – kontakta:
  Pethra Zollfrank
  pethra.zollfrank@vgregion.se


 • Läkaren i förvaltningsrätten. Kursmöte i Göteborg 8-9 maj 2023
  Målgrupp : Psykiatriker och ST i slutet av ST period som har gått ST METIS-kurs Psykiatrisk juridik
  Startdatum digitalt : 2023-04-08
  Kursmöte platsbundet : 2023-05-08 till 2023-05-09
  Lokal : VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, 426 71 Västra Frölunda/Göteborg
  Slutdatum digitalt : 2023-06-06
  Ansökan
  Sista ansökningsdag: 230327. Ansökan via länk: Läkaren i förvalningsrätten - kurs i METIS format
  Kursadministratör : Pethra Zollfrank pethra.zollfrank@vgregion.se, tel: 010-441 39 52Till informationsblad Pdf, 186.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Bakjoursskola i psykiatri för specialistläkare. Kursmöte i Göteborg 22-23 sep 2022
  Målgrupp: VUP 25 platser; nyblivna specialister samt ST i slutet av ST utbildningen samt utlandsrekryterade. För att ansökan från ST ska hanteras är det obligatoriskt att i samband med anmälan ange beräknat datum för avslut av ST period. Ange under ruta: Meddelande till organisatör när beräknas du vara klar.
  BUP 15 platser; alla specialister och ST i slutet av ST utbildningen. För att ansökan från ST ska hanteras är det obligatoriskt att i samband med anmälan ange beräknat datum för avslut av ST period. Ange under ruta: Meddelande till organisatör när beräknas du vara klar.
  OBS! Du måste logga in för kunna registrera anmälan - uppe i högra hörnet, anställda utanför VGR ansöker först om konto till vår lärplattform Totara/utbudskatalog Nytt konto Totara (vgregion.se) Länk till annan webbplats.. Alla anmälningar hamnar på väntelista - om du kan antas godkänns din anmälan av arrangör och först därefter erhåller du plats

  Upplägg: Kursen öppnar på distans via lärarplattform 2022-08-25 och där framgår alla uppgifter som ska göras under kursperioden, det vill säga före-, under och efter det fysiska kursmötet samt litteraturlista och schema. Kursmötet kommer att äga rum 2022-09-22 och 23. Exakta tider för kursmötet framgår i lärarplattformen efter kursstart. Full närvaro under samtliga kursdagar förväntas och är mycket viktigt för att maximalt kunna tillgodogöra föreläsningar och gruppdiskussioner, även med hänsyn till föreläsare och övriga kursdeltagare samt kunna utarbeta examinationsuppgiften med bästa möjliga förutsättningar.Avbokning/kostnad: Kurskostnad VGR- och Region Hallandsanställda självkostnadspris max 2000:- pp. Övriga kan komma att kunna antas vid platser över efter sista anmälningsdatum till en kostnad av 5000:- pp. Kostnaden anges exkl moms. Återbud efter sista anmälningsdatum eller om man uteblir debiteras full kostnad.Till anmälan: Kurs: 220825-221023 Bakjoursskola i psykiatri - fortbildningskurs för specialister, kursmöte 220922 - 220923 (vgregion.se) Länk till annan webbplats.
 • Läkaren i förvaltningsrätten - en kurs i METIS format. Kursmöte VGR Campus Nya Varvet 14-15 nov 2022
  Målgrupp: Psykiatriker och ST i slutet av ST period som har gått ST METIS-kurs Psykiatrisk juridikStartdatum digitalt: 2022-10-17 (fas 1: 22-10-17 - 22-11-13)Kursmöte platsbundet: 2022-11-14 till 2022-11-15 VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, 426 71 Västra Frölunda/GöteborgSlutdatum digitalt: 2022-12-13 (fas 3: 22-11-16 - 22-12-13)Upplägg: Kursen öppnar på distans (ingen fysisk träff) via lärplattform 2022-10-17 och där framgår litteraturlista, schema och allt eftersom alla uppgifter som ska göras under kursperioden, det vill säga före och efter det fysiska kursmötet. Kursmötet äger rum 14 och 15 november på VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, 426 71 Västra Frölunda/Göteborg. Exakta tider för kursmötet framgår i lärplattformen efter kursstart. Full närvaro under samtliga kursdagar förväntas och är mycket viktigt för att maximalt kunna tillgodogöra föreläsningar och diskussioner, även med hänsyn till föreläsare och övriga kursdeltagare samt kunna utarbeta examinationsuppgiften med bästa möjliga förutsättningar.Kursen är indelad i tre faser. Under fas 1 inför kursmötet är det obligatoriskt att läst igenom det rekommenderade kursmaterialet samt gjort en inlämningsuppgift som ska vara inlämnad två veckor före kursmöte, och även blivit godkänd för att vara behörig att närvara på kursmötesdagarna och fortsätta kursen. Under fas 2 deltar man vid två dagars platsbundet kursmöte på VGR Campus och under fas 3 avslutas kursen med en examinationsuppgift. En obligatorisk utvärdering skall göras i lärplattformen av kursen i sin helhet. Godkänd kurs och intyg får du efter inlämnade uppgifter som godkänts av kursgivare samt att du fyllt i kursutvärderingen. Vid behov kan uppgifterna komma att behöva kompletteras för att bli godkänd.Kursen ges i ett modifierat METIS-format som ett led i en målinriktad och kvalitativt god fortbildning för er läkare inom psykiatriAntagning: löpande antagning 20 platser för VGR och region Hallandsanställda – övriga regioner kan antas om det blir platser över. I händelse av färre än 16 deltagare kan utbildningen tyvärr inte erbjudas Kostnad: självkostnadspris max 9000:- för VGR och region Halland, övriga max 10000:-Alla anmälningar hamnar på väntelista - om du kan antas godkänns din anmälan av arrangör och först därefter erhåller du plats (anställd utanför VGR ansöker om konto för kunna registrera anmälan Nytt konto utbudskatalogen VGR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ) Till anmälan: Kurs: 221017 - 221213 Läkaren i förvaltningsrätten - en kurs i METIS format, kursmöte 221114 - 221115 (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Depression och ångestsyndrom för kliniskt verksamma specialistläkare i psykiatri. Kursmöte i Örebro 23-25 nov 2022
  Startdatum på distans : 2022-10-12Slutdatum på distans : 2022-12-23Ort : ÖrebroKursmöte i Örebro : 2022-11-23—2022-11-25 Målgrupp : Kliniskt verksamma specialistläkare inom psykiatriska specialiteter.Kursbeskrivning:
  Kursen syftar till kompetenshöjning i depression och ångestsyndrom för specialistläkare i psykiatri.
  Kursen innefattar en uppdatering av kunskapsfältet gällande läkemedelsbehandling enligt nyutkomna
  nationella vård och insatsprogrammet, samt fördjupning i frågor om behandling för patienter med
  terapirefraktär depression, inkluderande rTMS och monoaminoxidashämmare. Kursen innehåller också
  aktuell forskning om fysisk aktivitet som del i tillfriskningsprocessen.
  Kursen är indelad i tre faser: under fas 1 förbereder man sig inför kursmötet, under fas 2 deltar man i ett
  tredagars kursmöte i Örebro och under fas 3 avslutas kursen med en examinerande hemuppgift.
  Kursledare: Yvonne Freund-Levi, Docent, Överläkare Psykiatri, Örebro Universitet, Psykiatriska kliniken. Universitetssjukhuset ÖrebroMichael Andresen, Specialistläkare Klinisk farmakologi och Psykiatri, Universitetssjukhuset, ÖrebroAnmälan : Anmäl dig senast den 1 maj 2022 genom att logga in i Region Uppsalas webbplattform Pingpong via klicka på länken om anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Till kursinbjudan Pdf, 950.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Psykiatrisk juridik för kliniskt verksamma specialistläkare. kursmötet i Sala 15-16 sep 2022
  Startdatum på distans : 2022-08-11Slutdatum på distans : 2022-10-14Ort : SalaKursmöte på Sätra Brunn: 2022-09-15—2022-09-16Målgrupp : Kliniskt verksamma specialistläkare inom psykiatriska specialiteterKursbeskrivning:
  Kursen syftar till kompetensförhöjning i psykiatrisk juridik för specialistläkare i psykiatri. Kursen fokuserar på komplexa juridiska frågeställningar inom LPT, LRV, LVU och LVM. Aktuell lagstiftning och praxis utifrån prejudicerande fall kommer också att belysas.
  Kursen är indelad i tre faser: under fas 1 förbereder man sig inför kursmötet, under fas 2 deltar man i ett tvådagars kursmöte i Sala och under fas 3 avslutas kursen med en examinerande hemuppgift.
  Kursledare: Fredrik Åberg, chefläkare, Region VästmanlandAnmälan : Anmäl dig senast den 1 maj 2022 genom att logga in i Region Uppsalas webbplattform Pingpong via klicka på länken om anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Till kursinbjudan Pdf, 931.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Beroendemedicin för allmänpsykiatriker. Kursmöte i Göteborg 31/3-1/4 2022
  Startdatum: 2022-03-03Slutdatum: 2024-04-28Kursmöte: 2022-03-31 till 2022-04-01Ort: Göteborg – Stationshuset konferens Bergslagsgatan 2Ansökan: Beroendemedicin för allmänpsykiatriker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sista ansökningsdag: 220228Kursansvarig: Cathrine Rönnbäck och Hans AckerotKursadministratör: Pethra Zollfrank pethra.zollfrank@vgregion.seTill kursinbjudan Pdf, 175.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Schizofreni och liknande tillstånd. Kursmöte i Uppsala 7-8 april 2022
  Startdatum på distans : 2022-02-24Slutdatum på distans : 2022-05-06Ort : UppsalaKursmöte i Uppsala :2022-04-07 - 2022-04-08Anmälan : senast den 15 januari 2022 genom att logga in i Region Uppsalas webbplattform Pingpong via klicka på länken: ANMÄL DIG HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. OBS! Begränsat antal platser.
  Länken i helhet:
  https://pingpong.lul.se/o/courseAdminCourseDefinitionPage.do?id=1391&mode=OPEN_CATALOG&giver=lul
  Till kursinbjudan Pdf, 945.4 kB.

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT