Kurser för psykiatriska specialiteter

Information om behandling av personuppgifter inom METIS

När du anmäler dig till METIS-kurser samlar SLSO in vissa av dina personuppgifter (information som direkt eller indirekt kan kopplas till fysisk person), såsom namn, e-post och postadress (i vissa fall även personnummer). Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas.


Vid anmälan till METIS-kurser behandlar vi dina personuppgifter för att

  • administrera ditt deltagande
  • via mail distribuera anmälningslistor till METIS regionala kanslier
  • följa upp och föra statistik över kursplatser. Inga uppgifter sammanställs på individnivå.

METIS har rätt att skicka information om kursnyheter till samtliga personer i databasen.

METIS säljer inte identifierbar personinformation vidare till tredje part.

Den lagliga grunden för SLSO:s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att:

  • när som helst få ta del av all den information som finns registrerad om dig hos SLSO
  • gratis begära en kopia av de uppgifter SLSO har om dig
  • begära rättelse av uppgifter som vi behandlar om dig.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), METIS Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 7, 113 64 Stockholm.

Mer information om SLSO:s behandling av personuppgifter finns på slso.sll.se – setrygg och säker vård, lagar och regler.

Vid frågor om SLSO:s behandling av personuppgifter kontakta SLSO:s dataskyddsombud genom gdpr.slso@regionstockholm.se eller 08-123 40 000 (växel).

Uppdaterat 2018-08-31

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm