Kurser för psykiatriska specialiteter

UTVECKLING PSYKIATRI KURSER


Personlighetsstörningar

Carin Aissa Anhörig, NSPH
Maja-Lena Deckner ST-läkare, Psykiatriska mottagningen, Falun
Hans Ericson Överläkare, Psykiatriska kliniken, Sundsvall
Maria Notlind Överläkare, DBT-teamet, BUP Stockholm
Lars Nurbo Överläkare, Enheten för personlighetsstörningar, S:t Lars, Psykiatrin i Lund
Bodil Persson Överläkare, Vuxenpsykiatriska klinik 2, Södra Älvsborgs sjukhus
Ulrika Talenti Egen erfarenhet, NSPH

Beroendelära

Marie Ahlgren Överläkare, BUP Botkyrka
Anders C Håkansson ST-läkare, Med. Dr., Beroendecentrum Malmö
Eva Malm Finiguerra ST-läkare, Norra Stockholms Psykiatri
Stefan Sparring Överläkare, Maria Ungdom
Istvan Szabo Överläkare, Beroendecentrum Stockholm
Bo Söderpalm Överläkare, Universitetslektor, Beroendekliniken, SU Göteborg
Peter Valverius Överläkare, Universitetslektor, BPS, Psykiatriska kliniken Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Sebastian Åhnby Egen erfarenhet, NSPH

Suicidologi

Björn Angelin ST-läkare, Norra Stockholms Psykiatri, S:t Görans sjukhus
Margit Ferm Socionom, Anhörig, NSPH
Anders Niméus Överläkare, Verksamhetsområde Psykiatri, Universitetssjukhuset, Lund
Bo Runeson Professor, Överläkare, Institutet för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Stig Söderberg Överläkare, Psykiatriska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Sonny Wåhlstedt Egen erfarenhet, NSPH
Christina Wånge Överläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Akutpsykiatri

Anders Bergstedt Överläkare, Akutmottagningen, Psykiatri Sahlgrenska sjukhuset
Jurgita Kundrotiene ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholm
Deanne Mannelid Överläkare/Sektionschef, Norra Stockholms Psykiatri, Stockholm
Martin Rödholm Chefsöverläkare, Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus
Jimmie Trevett Egen erfarenhet, NSPH
Daniel Sandqvist, Överläkare, Akutmottagningen, område psykiatri, Östersunds sjukhus

Neuropsykiatri

Tonny Andersen Överläkare, Psykiatriska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Olle Hollertz Överläkare, Psykiatriska kliniken Kalmar
Kimmy Lindholm Överläkare, NPE Sundsvall
Maria Markhed Överläkare, Akademiska sjukhusets psykiatriska klinik
Anette Magnusson ST-läkare, BUP Stockholm
Gunnel Norrö NSPH
Harald Sturm Överläkare BUP, Farsta Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning

Psykiatrisk juridik

Sture Andreasson NSPH
Ulf Brettstam Bitr. Chefsöverläkare, Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset
Ewa Gustafsson Docent i offentlig rätt, Lunds Universitet
Claes Hollstedt Chefsöverläkare, Psykiatri Sydväst, Stockholm
Christer Karlsson NSPH
Per-Axel Karlsson Chefsöverläkare, Länsgemensam psykiatri, Öjebyn
Jessica Strauss ST-läkare, Vuxenpsykiatri, Stockholm

Affektiva sjukdomar

Carin Aissa Egen erfarenhet, NSPH
Staffan Ardesjö Överläkare, Psykiatriska kliniken, Lindesberg
Göran Isacsson Överläkare, Affektiva mottagningen, Psykiatri sydväst, Stockholm
Benny Liberg ST-läkare, Affektiva mottagningen, Psykiatri sydväst, Stockholm
Anna Loewenstein Överläkare, Psykiatriska kliniken, Östra sjukhuset, Göteborg
Cornelia Thiel ST-läkare, Vuxenpsyk, Trollhättan
Jerker Hetta, Professor i psykiatri, Karolinska Institutet Stockholm
Lena Backlund, Med.dr, Psykiatri Sydväst
Göran Rydén, Överläkare, Sektionschef, Affektivt centrum, Norra Stockholms Psykiatri, S:t Görans sjukhus
Rolf Adolfsson, Överläkare, Psykiatriska kliniken, NUS, professor Umeå Universitet
Carl Sellgren, Överläkare, Affektivt Centrum, St Göran, doktorand Karolinska Institutet Stockholm
Simon Kyaga, ST-läkare, Norra Stockholms psykiatri, doktorand Karolinska Institutet Stockholm
Carl-Johan Ekman, ST-läkare, Norra Stockholms psykiatri, doktorand, Karolinska Institutet Stockholm
Lars Johnson, Överläkare, PhD, Affektivt centrum, Norra Stockholms Psykiatri, S:t Görans sjukhus
Mikael Landén, Överläkare, Professor, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet
Eleonore Rydén, Överläkare, PhD, Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhus

Psykossjukdomar

Michael Andresen Överläkare, Psykiatriska kliniken, Örebro
Lena Flyckt Överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Stockholm
Ulla Holmlund Överläkare, Psykiatriska kliniken, Linköping
Yvonne Lowert ST-läkare, Vuxenpsyk, Nyköping
Rakel Lundgren NSPH
Pia Rydell Överläkare, Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska, Göteborg
Pontus Strålin Överläkare, Psykiatriska kliniken, Psykiatri Sydväst, Stockholm

Psykiatrisk diagnostik

Mats Adler Överläkare, Affektiva mottagningen M59, Psykiatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Göran Björling Chefsöverläkare, Psykiatriska kliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus
Pernilla Gullander ST-läkare, Skåne
Alessandra Hedlund ST-läkare, Psykiatri Nordväst , Stockholm
Stefan Laine NSPH
Eva Lindström Överläkare, Skåne
Mia Ramklint Barnpsykiater, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen
Marie Åsberg Professor Emeritus i psykiatri, Stockholm

Psykofarmakologi

Tonny Andersen Överläkare, Psykiatriska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Gert Andersson NSPH
Lars Eriksson Inst. för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Mussie Msghina MD, PhD, Associate Professor, Psykiatri Sydväst, Stockholm
Olga Neznanova ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholm
Lars Oreland Professor i farmakologi, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet
Carl-Olav Stiller, Docent, Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Rättspsykiatri

Peter Andiné Chef, Rättsmedicinalverket Göteborg
Henrik Ankarsäter Professor, Göteborgs Universitet
Klas Attrell ST-läkare
Lars Eriksson Överläkare, Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
Jan Olof Forsén Brukare, anhörig, NSPH
Anders Forsman Professor, Göteborgs universitet, Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen
Marianne Kristansson, Adj lektor, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, programområde social- och rättspsykiatri Karolinska Institutet. Verksamhetschef Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Stockholm
Sara Bromander, ST-läkare, Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Stockholm
Mats Persson, ST-läkare, Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Stockholm

Konsultationspsykiatri & psykosomatik

Owe Bodlund Docent, Överläkare, Umeå universitet
Margaretha Bågedahl-Strindlund Överläkare, Centrum för psykiatriforskning Stockholm
Hanna Edberg ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholm
Anders Lundin Överläkare, Psykiatri Nordöst, Stockholm
Pia Arnbert Överläkare, Psyk. Kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Pia Östryd Överläkare, Smärt- och rehabcentrum, Universitetssjukhuset Linköping
Margit Ferm Socionom, anhörig, NSPH

Transkulturell psykiatri

Solvig Ekblad Docent, Leg. psykolog, Karolinska Institutet, LIME
Sofie Bäärnhielm Överläkare, Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting
Ioannis Pantziaras ST-läkare, Psykiatri sydväst
Karin Asztély Allmänläkare, anhörigrepresentant, Attention
Torgny Gustafsson Överläkare, BUP, Centrallasarettet Växjö
Hassan Zehtab Vuxenpsykiater, Överläkare, Flyktingpsykiatriska teamet, Skövde
Tobias Nordin, Verksamhetschef, Cheföverläkare, Psykiatri Affektiva 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

BUP för vuxenpsykiatriker

Gith Berg Överläkare, BUP Kungsholmen, Stockholm
Elisabeth Bäärnhielm Pousette Egen erfarenhet, NSPH
Katriina Hugosson Anhörig, NSPH
Teresa Jansen Överläkare, psykiatriker, Barn- och ungdomspsykiatriker, Örebro
Nikos Minikkidis ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholm
Anneli Parnegård Överläkare, BUP-kliniken UMAS, Malmö
Elsie Petersson Överläkare, Chefsöverläkare, BUP Centrallasarettet, Växjö
Harald Sturm Överläkare, Farsta Barn- och ungdomspsykiatriska mottagning
Sofie Westling ST-läkare psykiatri, Region Skåne, Lund
Charlotta Munck Överläkare, Enhetschef, Neuropsykiatriska enheten, Psykiatri Nordväst, Karolinska universitetssjukhuset Solna
Kerstin Rådén, Överläkare, Maria Ungdom, S:t Görans sjukhus

Ätstörningar

Ninni Hjalmers Vårdenhetsöverläkare, Anorexi-Bulimi.enheten, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
Yvonne Juhlin Överläkare, docent, Stockholms centrum för ätstörningar
Lauri Nevonen Capio Anorexi Center
Claes Norring Forskningsledare, docent, Stockholms centrum för ätstörningar
Marja Ojala Överläkare, Psykiatriska kliniken, Skellefteå
Aara Rydenäs ST-läkare psykiatri, Psykiatri Nordväst, Stockholm
Anna-Maria af Sandeberg Överläkare, Verksamhetschef, Stockholms centrum för ätstörningar
Lars Valentin Anhörig, NSPH
Sara Valentin Egen erfarenhet, NSPH
Ulf Wallin Forsknings- och utvecklingsledare, Region Skånes Ätstörningscentrum

Ångestsjukdomar

Christian Rück Överläkare, Med. Dr., Psykiatri Sydväst
Sonny Wåhlstedt Egen erfarenhet, NSPH
Sergej Andréewitch Psykiatriker, egen konsult
Simon Cervenka Överläkare, Med. Dr., Psykiatri Nordväst, Ångestenheten
Diana Radu Djurfeldt Överläkare, Ph. D., Psykiatri Nordväst, Ångestenheten
Alexandra Sass ST-läkare, Psykiatri Sahlgrenska
Tord Ivarsson, Överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg, docent i barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatri & samhälle inkl sexologi

Agneta Öjehagen Professor, Inst. för kliniska vetenskaper, avdelningen för psykiatri, Lunds universitet
Elin Fröding ST-läkare, Psyk. klin. Höglandssjukhuset, Eksjö
Elisabeth Bäärnhielm Pousette Egen erfarenhet, NSPH
Nanna Byström ST-läkare, Psykiatri Nordväst
Mikael Sandlund Överläkare, docent, Socialdepartementet
Jan Halldin Leg. läkare, Med Dr., Socialmedicin, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Owe Bodlund, Överläkare, Psykiatriska kliniken, NUS, lektor Umeå universitet
Cecilia Dehjne, Överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Könsbytesmottagningen Huddinge sjukhus
Jenny Fjell, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholm
Jan Lind, Redaktör, Läkartidningen

Medicinsk vetenskap

Jussi Jokinen Med. Dr., Överläkare, Karolinska Institutet
Jon Stefansson ST-läkare, Psykiatri Nordväst
Johan Reutfors ST-läkare, Doktorand, Psykiatri Nordväst, Karolinska Institutet
Simon Cervenka Med. Dr., Överläkare, Psykiatri Nordväst, Karolinska Institutet
Maja Hansson Med. Dr., AT-läkare, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Jacqueline Borg Med. Dr., Leg. Psykolog, Karolinska Institutet

Äldrepsykiatri

Anne Tham Docent, Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri
Ulla-Britt Hjelmblink Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri
Ingvar Karlsson Docent, Överläkare, TINA-mottagningen Specialistpsykiatri, VG-Regionen
Per Allard Docent, Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus, SFÄP
Lennart Lindqvist Psykolog, anhörig, NSPH
Margit Ferm Socionom, anhörig, NSPH

Grundläggande psykoterapiutbildning

Norra regionen:
Tonny Andersen, psykiater, övergripande studierektor NUS
Ylva Semelius, studierektor, Enheten för psykoterapi Umeå universitet
Stockholmsregionen:
Annika Lindgren, psykolog, studierektor Kompetenscentrum psykoterapi CPF/KI
Daniel Bruchfeld, psykiater, kursledare Kompetenscentrum psykoterapi CPF/KI
Sydöstra regionen:
Björn Philips, psykolog, universitetslektor, psykologiska institutionen, Linköpings universitet
Fredrik Gunnarsson, psykolog, verksamhetschef Psykologpartners
Västra regionen:
Mats Leffler, psykolog, leg psykoterapeut, Stenungssund
Tobias Nordin, psykiater, verksamhetschef, Affektiva 1, Sahlgrenska Göteborg
Södra regionen:
Håkan Johansson, psykolog, universitetslektor, psykologiska institutionen, Lund
Lena Eidevall, psykiater, FoUU-koordinator, Region Skåne
Lena Svartvik, psykiater, övergripande studierektor Region Skåne
Uppsala-Örebro regionen:
Michael Andresen Överläkare, Psykiatriska kliniken, Örebro
Katja Boersma, psykolog, universitetslektor, CHAMP Örebro
Spyridon Kilaidakis, psykiater, Örebro
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH):
Margit Ferm, NSPH
Elisabeth Bärnhielm Pousette, Svenska OCD-förbundet Ananke

Psykiatrisk Neurovetenskap

Mussie Msghina, Docent, Psykiater, Psykiatri Sydväst, Stockholm
Predrag Petrovic, PhD, Psykiater, KI
Mats Lekander, Professor, Psykolog, KI
Myrto Sklivanioti, ST-läkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Kritisk läkemedelsvärdering

Carl-Olav Stiller, Docent, Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
Mussie Msghina, Docent, Psykiater, Psykiatri Sydväst, Stockholm
Lars Oreland Professor i farmakologi, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet
Giulia Arslan, Ph. D., Psykiater, Psykiatri Nordväst, Stockholm

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm