Kurser för psykiatriska specialiteter

METIS Styrgrupp

Staffan Hägg – Sydöstra ledamot, ordförande

Anna Stenseth – Stockholm ledamot

Hans Brauer – Södra ledamot

Lise-Lotte Risö Bergerlind - representant för VGR

Martin Maripuu – Norra ledamot

Tea Sundsten– Mellansverige ledamot

 

Adjungerade:

Helena Fatouros-Bergman, Chef för Centrala METIS-kansliet

Cilla Pillay, SRPF

Jonatan Adling, STP

Karin Stolare, SvF Beroendemedicin

Sarantos Stasinakis, SPF, SFÄP

Lisa Härdelin-Lenerius, SfBUP, studierektor för BUP

Jonas Nilsson, SfBUP, studierektor för BUP


Senast ändrad: 2024-04-25

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm