Kurser för psykiatriska specialiteter

METIS Styrgrupp

Lise-Lotte Risö Bergerlind - Västra, ordförande
Hans Brauer – Södra ledamot
Martin Maripuu – Norra ledamot
Staffan Hägg – Sydöstra ledamot
Anna Stenseth – Stockholm ledamot
Tea Sundsten– Mellansverige ledamot


Adjungerade:

Helena Fatouros-Bergman, Chef för Centrala METIS-kansliet
Cilla Pillay, SRPF
Jonatan Adling, STP
Karin Stolare, SvF Beroendemedicin
Sarantos Stasinakis, SPF
Lisa Härdelin-Lenerius, SfBUP, studierektor för BUP
Jonas Nilsson, SfBUP, studierektor för BUP
Alexandros Kalamatas, Svensk Förening för Äldrepsykiatri


Senast ändrad: 2023-08-03

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT