Kurser för psykiatriska specialiteter

KURSUTVECKLARE BUP KURSER


Akut barn- och ungdomspsykiatri

Björn Johansson Överläkare, Malmö
Margit Farkas Överläkare, Västerås
Anne-Katrin Kantzer ST-läkare, Trollhättan
Hannah Parnén Egen erfarenhet, Hässleholm
Elisabeth Bärnhielm-Pousette Anhörig/Brukarrepresentant, Stockholm

Barnpsykiatrisk Diagnostik

Titti Mattsson Akademiker, Lund
Gustav Svensson Akademiker, Göteborg
Jonas Eriksson ST-läkare, Nässjö
Ulf Brettstam Överläkare, Nässjö Anneli Parnegård Chefsöverläkare, Malmö
Emma Toresson ST-läkare, Göteborg
Elisabeth Bäärnhielm-Pousette NSPH, Stockholm

Barnpsykiatrisk diagnostik

Anna Santesson Öl BUP Halmstad
Fredrik Bergquist Specialistläkare BUP Halmstad
Lisa Härdelin Lenerius ST-läkare BUP Stockholm
Elisabeth Pousette Anhörig/Brukarrepresentant, Stockholm
Kristin Carlström Dahllöf BUP, Västmanlands läns landsting
Mia Ramklint Öl, lektor, Inst för Neuropsykiatri, Uppsala Universitet. Referent ämnesrelevant forskning

Affektiva tillstånd och psykoser

Håkan Jarbin Akademiföreträdare/överläkare Halmstad
Beata Bäckström Överläkare Lund
Christina Bengtsson-Marci Överläkare Stockholm
Gunilla Campenhausen Överläkare Göteborg
Lina Lindfors ST-läkare Göteborg
Elisabeth Bäärnhielm Pousette, NSPH/Ananke Stockholm
Barnneuropsykiatrisk diagnostik och behandling
Najah Khalifa Överläkare Uppsala
Linda Halldner-Henriksson Akademiföreträdare/överläkare Stockholm
Elisabeth Bäärnhielm Pousette NSPH/Ananke Stockholm
Harald Sturm Överläkare Stockholm
Katarina Skogman ST-läkare Karlskrona
Kerstin Malmberg Akademiföreträdare/överläkare Stockholm

Missbruk och beroende hos barn och ungdomar

Hanna Lange ST-läkare BUP Stockholm
Jörgen Vennsten ST-läkare BUP Göteborg
Elisabeth Bäärnhielm Pousette NSPH/Ananke Stockholm
Monika Bukowska-Jacobsson Överläkare BUP Maria Ungdom Stockholm
Zerina Omanovic Överläkare BUP Göteborg

Barn- och ungdomspsykiatrisk pediatrik

Aida Wahab Wahlgren, Ped. Akademiföreträdare/överläkare Stockholm
Anne-Katrin Kantzer, BUP Akademiföreträdare/ST-läkare
Gunnar Brodd, Överläkare BUP, Västerås
Elisabeth Bäärnhielm Pousette, NSPH/Ananke Stockholm

Från normbrytande beteende till antisocial utveckling hos barn och ungdomar

Elisabeth Bäärnhielm Pousette, NSPH/Ananke Stockholm
Gunilla Campenhausen Överläkare Göteborg
Lisa Härdelin Lennerus ST-läkare BUP
Clara Gumpert Akademiföreträdare/överläkare

Utvecklingspsykologi för Barn- och ungdomspsykiatri

Anders Broberg Akademiföreträdare/Docent Göteborg
Anna Linälv ST-läkare Falun
Elisabeth Bäärnhielm Pousette, NSPH/Ananke Stockholm
Johanna Jansson-Svedmyr ST-läkare Göteborg
Malin Kan Överläkare Ericastiftelsen Stockholm

Vuxenpsykiatri för Barn-och ungdomspsykiatrin

Irina Ridaeus ST-läkare BUP Karlstad
Elisabeth Bäärnhielm Pousette Brukare/Anhörigrepresentant
Anna-Maria Nilsson Överläkare VUP Göteborg
Gunilla Campenhausen Överläkare BUP Göteborg

Psykofarmakologi för barn och ungdomspsykiatri

Håkan Jarbin Akademiföreträdare/överläkare Halmstad
Linda Halldner-Henriksson Akademiföreträdare/överläkare Stockholm
Kerstin Malmberg Akademiföreträdare/överläkare Stockholm
Karin Studer ST-läkare BUP Linköping
Elisabeth Bäärnhielm Pousette Anhörig/brukarrepresentant Stockholm

Suicidologi och depression för barn- och ungdomspsykiatrin

Anna Santesson Överläkare BUP Halmstad
Zerina Omanovic Överläkare BUP Göteborg
Sara Agnafors ST-läkare BUP Borås
Katarina Skogman Pavulans ST-läkare BUP Karlskrona
Mats Kronberg ST-läkare BUP Uddevalla
Elisabeth Bäärnhielm Pousette NSPH/Ananke Stockholm

Ångest- och tvångssyndrom för barn- och ungdomspsykiatrin

Marie Prosckowska Akademiföreträdare/överläkare
Beata Bäckström Överläkare BUP
Eva Serlachius Akademiföreträdare/överläkare BUP
Christina Bengtsson Macri Överläkare BUP
Björn Ramel ST-läkare
Elisabeth Bäärnhielm Pousette NSPH/Ananke Stockholm

Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar

Carl-Göran Svedin Akademiföreträdare/överläkare Linköping
Linnea Lingqvist ST-läkare Göteborg
Linda Lindmark ST-läkare Kungälv
Björn Ramel ST-läkare Malmö
Elisabeth Bäärhielm Poussette Anhörig/brukarrepresentant
Sandra Löfving Specialistläkare Uppsala
Lotta Beskow Specialistläkare Ystad

POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm