Kurser för psykiatriska specialiteter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2015 http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/lakarnasstenligtsosfs2015-8 Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Gäller från och med 1 maj 2015. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-1 Länk till annan webbplats.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2015 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-5 Länk till annan webbplats.


POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT