Kurser för psykiatriska specialiteter

Inför 2016 avropar Socialstyrelsen i första hand SK-kurser från befintliga ramavtal

Inför SK-kursåret 2016 kommer Socialstyrelsen inte att upphandla hela kursutbudet utan i stället i första hand använda möjligheten att förlänga befintliga ramavtal från kursåret 2015. Inom vissa ramavtalsområden kan det bli aktuellt med nyanskaffning.

Arbetet beräknas genomföras under april och maj 2015.

Upphandling av SK-kurser kursåret 2015

Inför 2015 har Socialstyrelsen upphandlat SK-kurser enligt LOU. Social-styrelsen ställer tydligare, fler eller andra krav på leverantören än tidigare. Det finns även sekretesskrav inom LOU som påverkar Socialstyrelsens arbetsformer.

Socialstyrelsen har övergripande ansvar för kurserna

Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för de kurser som staten finan-sierar för läkare under specialiseringstjänstgöring. Myndigheten beslutar vilka SK-kurser som ST-läkarna ska erbjudas.

Ansvaret för SK-kurserna flyttades över 2013

Regeringen beslutade att flytta över ansvaret för SK-kurserna från Ipuls AB till Socialstyrelsen från den 1 januari 2013. Bakgrunden till beslutet är att regeringen vill säkerställa att kurserna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (2007:1091)

Du hittar mer information om LOU på Konkurrensverkets webbplats, och på upphandlingsstöd.se kan du läsa mer om hur upphandling enligt LOU går till.

Länk till info på Socialstyrelsens hemsida:

http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/upphandling-sk-kurser Länk till annan webbplats.POSTADRESS

Centrum för psykiatriforskning
METIS
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

BESÖKSADRESS

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, plan 7
113 64 Stockholm

SUPPORT